Śledź nas na:DDL, Definionwanie schematu bazy danych

Przykłady.

CREATE TABLE pracownicy (
d_prac NUMBER(6) NOT NULL,
nazwisko VARCHAR2(50) DEFAULT ?Nowy pracownik?,
data_zatrudnienia DATE DEFAULT SYSDATE,
pensja NUMBER(6,2) DEFAULT 1000,
badania_kontrolne DATE DEFAULT SYSDATE+365,
etat VARCHAR2(20) DEFAULT ?Stażysta?,
... );

CREATE TABLE dydaktycy (
id_dydaktyka NUMBER(2)
CONSTRAINT id_dydaktyka_pk PRIMARY KEY,
nazwisko VARCHAR2(15) NOT NULL,
tytuł VARCHAR2( 10) NOT NULL,
CONSTRAINT u_nazwisko UNIQUE (nazwisko) );

CREATE TABLE przedmioty (
id_przedmiotu number(2)
CONSTRAINT id_przedmiotu_pk PRIMARY KEY,
nazwa VARCHAR2( 5) NOT NULL,
CONSTRAINT u_nazwa_przedmiotu UNIQUE (nazwa));

CREATE TABLE zajecia (
id_zajec NUMBER(2)
CONSTRAINT id_zajec_pk PRIMARY KEY,
rodzaj_zaj VARCHAR2(15)
CONSTRAINT rodzaj_zaj_chk CHECK
(rodzaj_zaj IN
('wykład', 'cwiczenia', 'laboratorium', 'projekt' )),
id_dydaktyka NUMBER(2),
id_przedmiotu NUMBER(2) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_dydaktyka)
REFERENCES dydaktycy(id_dydaktyka)
ON DELETE SET NULL,
FOREIGN KEY (id_przedmiotu)
REFERENCES przedmioty(id_przedmiotu)
ON DELETE CASCADE);


Zobacz także