Śledź nas na:Funkcje administratora SZBD

Funkcje administratora SZBD.

Pełni on ważną funkcję podczas tworzenia i użytkowania baz danych. Jest odpowiedzialny za:

  • skonstruowanie schematu pojęciowego i zewnętrznego;

  • określenie praw dostępu użytkowników do danych;

  • określenie organizacji fizycznej danych i metod dostępu do danych;

  • definiowanie procedur zapewniających dobry poziom niezawodności systemu.

Administrator musi mieć swobodę zmiany struktury pamięci lub strategii dostępu bez konieczności modyfikowania programów użytkowych. Jest on także odpowiedzialny za następujące sprawy:

  • decyduje o tym jakie informacje będą utrzymywane w bazie danych;

  • ustala, jakie dane powinny być reprezentowane w bazie danych i określa cechy tej reprezentacji oraz odpowiednie odwzorowanie między strukturą pamięci a schematem pojęciowym;

  • utrzymuje kontakt z użytkownikiem w celu zapewnienia dostępu do danych;

  • definiuje procedury badania legalności i poprawności;

  • definiuje i realizuje odpowiednią strategię odtwarzania;

  • musi zapewnić wydajność najlepszą dla zakładu oraz odpowiednie dostosowanie systemu do zmieniających się wymagań.Zobacz także